Author: Rumi Deneva

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в размера на таксите за детска градина, съгласно Решение № 496-1 от Протокол 11/30.12.2020г на Общински съвет – Варна за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна І. Създава се нов член 34а, със Read More …

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА /ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./ В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование. Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби Read More …

От 15.09.2020 год. са в сила нови ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Учебна 2020/2021 година  Тук  можете да се запознаете с правилата.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ! От 01.09.2020 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата.

Прием 2020 г. Всичко за приема на деца в детската градина и детската ясла за учебната 2020/2021 г. можете да намерите на специалната ни страница:   http://dgchaika.com/?page_id=175 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА 22.06.2020 г Детска ясла Първа възрастова група Записването на новоприетите деца започва от 9:00 ч. на 23.06.2020 г. и ще продължи до 16:30 Read More …

Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“ за посещения на деца Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г. Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността Read More …

Поздрав за празника, публикуван в страницата на Община Варна „Варна празнува 24-ти май“ /https://www.facebook.com/varnapraznuva24may/  

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, уведомяваме всички, че детската градина няма да работи до 29.03.2020 г. Заповед на МЗ от 13.03.2020 г. Заповед на кмета на община Варна от 13.03.2020 г. Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Read More …