Author: Rumi Deneva

Съобщение Със заповед № РД 09-129 от 26.08.2021 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ е утвърдена „Програма за оценка на риска и минимизиране на риска за здравето и безопасността на работещите в условията на опасност от зараза от нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19 – „Делта“ щам“. Със съдържанието на документа Read More …

Уважаеми родители, От 01.09.2021 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата. Напомняме Ви, че след продължително отсъствие от 1 месец се представя резултат от чревни изследвания на детето и бележка от лекар, че то е клинично здраво и няма контакт с ОЗБ. Не пропускайте да ни предупредите един ден по-рано, Read More …

СЪОБЩЕНИЕ Предстои провеждането на родителски срещи за новосформираните групи за учебната 2021/2022 г. ГРАФИК 16.06.2021 (сряда) от 18:00 ч. – група „Щурче“ 17.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – група „Калинка“ 18.06.2021 г. (петък) от 18:00 ч. – група „Маргаритка“ 23.06.2021 г. (сряда) от 18:00 ч. – яслена група 24.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. Read More …

ПРИЕМ 2021 г. Записването на приетите деца започва на 08.06.2021 г. в 9:00 ч. и приключва на 11.06.2021 г. в 16:30 ч. В ДГ № 18 „Чайка“ записването ще се извършва в администрацията на централната сграда (ж.к. „Чайка“, до бл. 3) от 8:00 до 16:30 ч. Информация за необходимите документи можете да намерите тук

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в размера на таксите за детска градина, съгласно Решение № 496-1 от Протокол 11/30.12.2020г на Общински съвет – Варна за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна І. Създава се нов член 34а, със Read More …

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА /ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./ В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование. Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби Read More …

От 15.09.2020 год. са в сила нови ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Учебна 2020/2021 година  Тук  можете да се запознаете с правилата.