Category: Uncategorized

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА /ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./ В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование. Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби Read More …

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ! От 01.09.2020 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата.

Прием 2020 г. Всичко за приема на деца в детската градина и детската ясла за учебната 2020/2021 г. можете да намерите на специалната ни страница:   http://dgchaika.com/?page_id=175 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА 22.06.2020 г Детска ясла Първа възрастова група Записването на новоприетите деца започва от 9:00 ч. на 23.06.2020 г. и ще продължи до 16:30 Read More …

Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“ за посещения на деца Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г. Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността Read More …

Поздрав за празника, публикуван в страницата на Община Варна „Варна празнува 24-ти май“ /https://www.facebook.com/varnapraznuva24may/  

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, уведомяваме всички, че детската градина няма да работи до 29.03.2020 г. Заповед на МЗ от 13.03.2020 г. Заповед на кмета на община Варна от 13.03.2020 г. Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Read More …

ПРОЕКТ Детската градина се включва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОБЯВЛЕНИЕ Със заповед № РД 111 от 02.09.2019 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ се открива процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ Заповед за избор – 13.09.2019 г. Oбявление Наредба Примерно предложение

АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ Детска градина № 18 „Чайка“ и филиал „Бисерче“ се включиха в инициативата „Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки в помощ на недоносените бебета“. На 13 април 2019 г. бяха предадени 53 килограма капачки.