Month: септември 2016

01.08.2016г. С влизането в сила на ЗПУО от 1.08.2016г. ОДЗ №4 „Чайка“ продължава дейността си като ДГ №18 „Чайка“.