Month: август 2017

24.08.2017 г. Р Е З У Л Т А Т И ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 22.08.2017 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ №18 „ЧАЙКА“ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ О Б Я В Я В А М  КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ І. Спортна зала в основна сграда Read More …

03.08.2017 г. ОБЯВА Детска градина № 18 „Чайка“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за допълнителни педагогически дейности в основната сграда и филиал „Бисерче“. Виж повече