Month: май 2018

СЪОБЩЕНИЕ От 01.06.2018 г. започва записването на приетите деца в първа група и в детската ясла за учебната 2018/2019 г. Срокът за записване е до 15.06.2018 г. включително. Документи при записване: Копие и оригинал на акт за раждане на детето. Лична карта на родителя, подал заявлението /представя се за проверка на данни/ Документ от работодател,  Read More …