Month: юни 2018

СЪОБЩЕНИЕ Родителските срещи за новосформираните групи ще се проведат както следва: І А група „Пчеличка“ – 27.06.2018 г. І В група „Моряче“ – 28.06.2018 г. І Б група „Златна рибка“ – 29.06.2018 г. І Г група „Смехорани“ – 02.07.2018 г. Яслена група „Слънчице“ – 03.07.2018 г. Всички родителски срещи ще се проведат във физкултурния салон Read More …