Month: септември 2020

От 15.09.2020 год. са в сила нови ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Учебна 2020/2021 година  Тук  можете да се запознаете с правилата.