Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“

за посещения на деца

Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г.

Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността в условията на COVID-19“.

Децата възстановяват посещението си в детската градина след попълване на заявление от страна на родителите/настойниците най-късно два дни преди идване на детето.

При постъпване за първи път след продължилото отсъствие на детето, родителите/настойниците подписват   информирано съгласие.

Приемът и изпращането на децата се осъществяват при строго спазване на график, с цел избягване на струпване на много хора и за да се осигури физическа дистанция.

Всички документи можете да намерите тук.