От 15.09.2020 год. са в сила нови

ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Учебна 2020/2021 година

 Тук  можете да се запознаете с правилата.