СЪОБЩЕНИЕ

Предстои провеждането на родителски срещи

за новосформираните групи за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК
16.06.2021 (сряда) от 18:00 ч. – група „Щурче“
17.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – група „Калинка“
18.06.2021 г. (петък) от 18:00 ч. – група „Маргаритка“
23.06.2021 г. (сряда) от 18:00 ч. – яслена група
24.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – група „Звездичка“
25.06.2021 г. (петък) от 18:00 ч. – група „Морска звездичка“
Родителските срещи ще се провеждат във вътрешния двор.
При лошо време е осигурено помещение, като се спазват противоепидемичните мерки.
Група „Калинка“ и група „Маргаритка“ се намират във филиал „Бисерче“ (ж.к. „Чайка“, до бл. 19). Останалите групи се намират в основната сграда (ж.к. „Чайка“, до бл. 3).