Прием 2022

Уведомяваме Ви, че от 07.06.2022г. до 10.06.2022г. започва записването на новоприетите деца за уч. 2022/2023 год. Администрацията в детската градина ще работи със следното работно време:

07.06.2022г. – 9.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 17.30 ч.

08.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 17.30 ч.

09.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч,; 13.00 ч. до 17.30 ч.

10.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 16.30 ч.

Допълнителна информация и необходими документи: