03.08.2017 г.

ОБЯВА

Детска градина № 18 „Чайка“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за допълнителни педагогически дейности в основната сграда и филиал „Бисерче“. Виж повече