24.08.2017 г.

Р Е З У Л Т А Т И

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 22.08.2017 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ №18 „ЧАЙКА“ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

О Б Я В Я В А М

 КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

І. Спортна зала в основна сграда с  площ21кв.м.

1. ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ „МАГИЯ 7” ЕООД

Обособена позиция 1:   вторник от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 2:  четвъртък от 11:00 – 12:00 ч.

2. ШКОЛА ПО МОДЕРНИ ТАНЦИ – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 3:   понеделник от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 4:  сряда от 11:00 – 12:00 ч.

ІІ. Езикова зала в основна сграда с  площ 16 кв.м.

ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 5:   вторник   от 11:00 – 12:00 ч. и от 16:00 –17:00 ч.

Обособена позиция 6:  четвъртък  от 11:00 – 12:00 ч. и от 16:00 –17:00 ч.

ІІІ. Арт-ателие в основна сграда с площ 30 кв.м.

ШКОЛА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕКОРАЦИЯ И ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ –

ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 7:  сряда   от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 8:  четвъртък   от 11:00 – 12:00 ч.

ІV. Фоайе в основна сграда с площ 16 кв.м.

ШКОЛА ПО САМОЗАЩИТА – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 9: вторник   от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 10: четвъртък  от 11:00 – 12:00 ч.

V. Физкултурен салон във филиал „Бисерче” с площ 126 кв.м.

1.ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ – „ЛИДА-ЛЮДМИЛА РАЛЕВА“ ЕООД

Обособена позиция 11:   Вторник от 16:00 – 17:00 ч.

Обособена позиция 12:  Четвъртък от 16:00 – 17:00 ч.

2. ШКОЛА ПО МОДЕРНИ ТАНЦИ  – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 13: понеделник от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 14: сряда от 11:00 – 12:00 ч.

3. ШКОЛА ПО САМОЗАЩИТА – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 15: понеделник   от 16:00 – 17:00 ч.

Обособена позиция 16: сряда  от 16:00 – 17:00 ч.

VІ. Методичен кабинет – филиал „Бисерче”с  площ 17,5 кв.м.

1. ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 17: понеделник   от 11:00 – 12:00 ч.

Обособена позиция 18:  сряда  от 11:00 – 12:00 ч.

2. ШКОЛА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕКОРАЦИЯ И ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ –

ДДТ АТАПИС ЕООД

Обособена позиция 19: вторник   от 11:00 – 12:00 ч.

 

Директор на ДГ № 18 „Чайка“: Невена Господинова