СЪОБЩЕНИЕ

Родителските срещи за новосформираните групи ще се проведат както следва:

І А група „Пчеличка“ – 27.06.2018 г.

І В група „Моряче“ – 28.06.2018 г.

І Б група „Златна рибка“ – 29.06.2018 г.

І Г група „Смехорани“ – 02.07.2018 г.

Яслена група „Слънчице“ – 03.07.2018 г.

Всички родителски срещи ще се проведат във физкултурния салон на филиал „Бисерче“ , който се намира до бл. 19 в ж.к. „Чайка“ с начало 17:30 ч.