18.10.2018 г.

О Б Я В А

Детска градина № 18 „Чайка“ обявява конкурс за отдаване на помещение под наем  за допълнителна педагогическа дейност.

Документи и допълнителна информация – тук