ОБЯВЛЕНИЕ

Със заповед № РД 111 от 02.09.2019 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ се открива процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ

Заповед за избор – 13.09.2019 г.

Oбявление

Наредба

Примерно предложение