Контакти

Централна сграда:

Директор /Невена Господинова/: 0882567090

Заместник-директор /Румяна Денева/: 0882330477

Канцелария: 052 983345

Медицински кабинет: 0882569010

Адрес:  9010 гр. Варна, ж.к. "Чайка", до бл. 3

Филиал „Бисерче“

Телефони: 052 802382; 0887087217

Адрес: ж.к. „Чайка“, до бл. 19

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА В РИСК - 116111