Контакти

Централна сграда:

Директор: Румяна Ванева -  0882271604

Приемни часове:
Основна сграда: вторник от 16:00 до 18:00 ч.;
Филиал "Бисерче": четвъртък от 16:00 до 18:00 ч.

Заместник-директор: Румяна Денева - 0882330477

Канцелария: 052 983345

Медицински кабинет: 0882569010

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", до бл. 3

Работно време:  07:00 - 19:00

Филиал „Бисерче“

Телефон: 052 802382

Адрес: ж.к. „Чайка“, до бл. 19

Работно време:  07:00 - 19:00

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА В РИСК - 116111