Контакти

Централна сграда:

mail: info-400227@edu.mon.bg

Facebook: Детска градина Чайка

Директор: Румяна Ванева -  0882271604

Работно време:

Понеделник и петък от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Вторник и четвъртък от 09:30 ч. до 18:00 ч.

Сряда от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Приемни дни:

Основна сграда:

вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч.

четвъртък от 09:30 ч.  до 10:30 ч.

Канцелария: 052 983345

Медицински кабинет: 0882569010

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", до бл. 3

Работно време:  07:00 - 19:00

Филиал „Бисерче“

Телефон: 052 802382

Адрес: ж.к. „Чайка“, до бл. 19

Работно време:  07:00 - 19:00

Зам.-директор Светла Танкова - 0882038088

Работно време:

Понеделник и вторник от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Сряда от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Четвъртък и петък от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Приемни дни:

Сряда от 16:00 ч. до 17:00 ч.

Петък от 08:00 ч. до 10:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА В РИСК - 116111