Новини

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

/ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./

В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование.

Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби и гласят следното:

*Отсъствията на децата през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни с писмено уведомяване от родителите. *

Напомняме Ви, че отсъствие на децата е допустимо и за времето на ваканциите. През 2020-2021 учебна година ваканциите, определени в училищното образование със заповед на министъра на образованиеот и науката, са:

Есенна: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.

Коледна: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна: 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.

Пролетна: 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

Успешна  2020-2021 учебна година!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ!

От 01.09.2020 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата.

Прием 2020 г.

Всичко за приема на деца в детската градина и детската ясла за учебната 2020/2021 г. можете да намерите на специалната ни страница:

  http://dgchaika.com/?page_id=175

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА 22.06.2020 г

Детска ясла

Първа възрастова група

Записването на новоприетите деца започва от 9:00 ч. на 23.06.2020 г. и ще продължи до 16:30 ч. на 26.06.2020 г.

Необходимите документи за записване са подробно посочени тук.

Записването се извършва в основната сграда на детската градина в ж.к. „Чайка“, до бл. 3; от 8:00 ч /след 23.06./ до 17:00 ч., при спазване на изискванията за противоепидемиологична обстановка.

Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“

за посещения на деца

Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г.

Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността в условията на COVID-19“.

Децата възстановяват посещението си в детската градина след попълване на заявление от страна на родителите/настойниците най-късно два дни преди идване на детето.

При постъпване за първи път след продължилото отсъствие на детето, родителите/настойниците подписват   информирано съгласие.

Приемът и изпращането на децата се осъществяват при строго спазване на график, с цел избягване на струпване на много хора и за да се осигури физическа дистанция.

Всички документи можете да намерите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, уведомяваме всички, че детската градина няма да работи до 29.03.2020 г.

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

  • Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
  • Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
  • Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

ПРОЕКТ

Детската градина се включва в проект

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОБЯВЛЕНИЕ

Със заповед № РД 111 от 02.09.2019 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ се открива процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ

Заповед за избор – 13.09.2019 г.

Oбявление

Наредба

Примерно предложение

АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ

Детска градина № 18 „Чайка“ и филиал „Бисерче“ се включиха в инициативата „Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки в помощ на недоносените бебета“.

На 13 април 2019 г. бяха предадени 53 килограма капачки.