Директор: д.п.н. Румяна Валериева Ванева – доктор Специална педагогика, Логопедия

Заместник-директор учебна дейност: Румяна Денева Радоева – магистър ПУП

Заместник-директор учебна дейност: Светла Драгомирова Танкова – магистър ПНУП, магистър Психология, ІV ПКС

Главен счетоводител: Кремена Пейчева Янкова

Завеждащ административна служба: Добринка Маринова Димитрова

Специалист управление на човешките ресурси: Росица Здравкова Диянова

Технически сътрудник: Снежана Маринова Василева

Педагогически екип

Старши учители:

Ася Дамянова Радославова – магистър ПУП

Ваня Йорданова Димитрова – магистър ПУП

Виолета Василева Радушева – магистър ПУП, V ПКС

Галина Сергеева Павлова – бакалавър ПУНУП, магистър Логопедия, III ПКС

Даниела Стефанова Ялнъзова – бакалавър ПУП, ІV ПКС

Жанета Георгиева Нейкова – професионален бакалавър ПУП, ІV ПКС

Жанета Янева Михова – Николова – магистър ПУП, II ПКС

Ирена Васкова Борисова – бакалавър ПУП, магистър УО, ІІ ПКС

Красимирова Бориславова Мирчева – магистър ПУП

Мария Петрова Михова – магистър ПУП, ІV ПКС

Светлана Златкова Петрова – бакалавър ПНУП, магистър Логопедия, ІV ПКС

Светломира Красимирова Борисова – бакалавър Ерготерапия, магистър ПНУП, ІI ПКС

Теодора Русева Иванова – магистър ПУП, ІІІ ПКС

Тодорка Илиева Нанкова – магистър ПУП, ІV ПКС

Старши учител по музика: Юлияна Божимирова Ангелова – професионален бакалавър, V ПКС

Учители:

Антоанета Янкова Георгиева – професионален бакалавър ПУП

Вяра Христова Палатова – магистър ПНУП, V ПКС

Доротея Пламенова Михайлова – бакалавър ПУП, V ПКС

Златина Великова Иванова – магистър ПНУП, IV ПКС

Микаела Деянова Милкова – бакалавър ПНУП

Кристина Димитрова Кръстева – магистър ПНУП

Мануела Петрова Василева – магистър ПНУП

Камелия Иванова Иванова – магистър ПНУП

Силвия Йорданова Банева – магистър ПНУП

Красимира Стоянова Кьосева – магистър ПНУП

Илияна Райчева Зафирова – бакалавър ПНУП

Николина Христова Панайотова – магистър Психология, магистър ПНУП, IV ПКС

Паолина Тошкова Бахнева – магистър ПНУП, ІV ПКС

Рая Николаева Петрова – магистър ПНУП, V ПКС

Славена Димитрова Николова – магистър ПНУП, IV ПКС

Севджан Фикретова – магистър ПНУП

Мирослава Събева – магистър ПНУП

Педагогически съветник: Миглена Емилова Николова – бакалавър Психология, СДК в НСА Треньор по плуване