Централната сграда на ДГ№18 „Чайка“ се намира в ж.к. „Чайка“, до бл.3. Това е и административен адрес на детската градина.

Централната сграда е открита през 1972 г. В момента тук работят 9 групи за деца от предучилищна възраст и една яслена група.

Детската градина разполага с музикален, логопедичен, ресурсен кабинет, кабинет на педагогическия съветник и кухненски блок.

В приземния етаж са оформени езикова зала, мини физкултурен салон и зала за изобразителни дейности.

От 13 септември 2007 г. в детската градина функционира плувен басейн.

В двора на детската градина се намира Музей на билките. Дълги години това помещение функционира като детска оранжерия „Децата са цветята на земята“. /от 06.03.2008 г./. Музеят на билките е открит на 14 ноември 2017 г. по проект „В света на зелените вълшебства“ по програма на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“.

В рамките на проекта „В света на зелените вълшебства“ е открита и Билкова градина във вътрешния двор.