Филиал „Бисерче“ се намира в ж.к. „Чайка“, до бл. 19

Филиал „Бисерче“ към ДГ № 18 „Чайка“е открит официално на 6 ноември 2014 г. Сградата е изцяло реновирана. В нея се помещават шест групи за 170 деца от предучилищна възраст, самостоятелен кухненски блок, логопедичен кабинет, ресурсен кабинет и учителска стая „Работилница за идеи“.

Снимка Морето.нет

Дворът на филиал „Бисерче“ е 6 дка, с богата растителност, физкултурно игрище и площадки за игра. Детските площадки са оборудвани със съвременни съоръжения и отговорят на най-новите нормативни изисквания за безопасност.

Снимка Морето.нет

На 21 януари 2015 г. в ДГ № 18 „Чайка“ е учреден „Клуб Млад учител“. За целите на клуба във филиал „Бисерче“ е обзаведена учителска стая „Работилница за идеи“.

Във филиал „Бисерче“ има два вътрешни двора. Едната площадка се използва за представления, концерти, спортни занимания и други дейности.

Във втория вътрешен двор се намира билкова градина. Тя е открита на 14 ноември 2017 г. по проект „В света на зелените вълшебства“ по програма на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“ /национална кампания „Чиста околна среда“, към МОСВ/.