Проекти

Вътрешни проекти за образователната институция

Детската градина е включена в Национални програми

През настоящата учебна 2023/2024 година ДГ №18 „Чайка“ продължава работатa си по НП „Без свободен час“ и НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.