СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Заповед за избор

Наредба

Oбявление

Предложение

КОНКУРСИЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Конкурс октомври 2018 г.

Условия на конкурс за отдаване на помещение под наем

Заявление за участие

Методика за определяне на стартова базисна цена

Проекто договор

Декларации

Декларация за информираност

 

Конкурс август 2017 г.

Архив на конкурс 2017 г.