Полезни връзки

Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg

Министерство на образованието и науката – www.mon.bg

Регионален инспекторат по образованието – Варна – www.ruo-varna.bg

Община Варна – www.varna.bg

Електронна система на Община Варна за прием на деца  – https://dg.is-vn.bg/

Портал за родители:

Образователни задачи и забавни занимания за деца: