Детска Ясла Слънчице

Централна Сграда

Екип:

м.с. Веляна Атова

м.с. Цецка Горанова

Помощник-визпитатели:

Веселина Топалова, Марияна Димова