Група Морска Звездичка

Централна Сграда

Учители:

ст.уч. Тодорка Нанкова

уч. Kрасимира Кьосева

Помощник-визпитател:

Марияна Панайотова

Dneven_Rejim_2