Група Звездичка

Централна Сграда

Учители:

уч. Мануела Василева

уч. Севджан Фикретова

Помощник-визпитател:

Красимира Душева

Dneven_Rejim_2