Правилник за дейността на ДГ № 18 „Чайка“ 2022/2023

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ № 18 „Чайка“

Годишен план на ДГ № 18 „Чайка“ 2022/2023

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ 2022/2023

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ – Приложение 1

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ – Приложение 2

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ – Приложение 3

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ – Приложение 4

Програмна системана ДГ №18 „Чайка“ – Приложение 5

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №18 „Чайка“

Седмично меню хранене за седмицата 29.05-02.06.2023г.