СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Заповед за избор

Наредба

Договор

Предложение

КОНКУРСИЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Конкурс октомври 2018 г.

Условия на конкурс за отдаване на помещение под наем

Заявление за участие

Методика за определяне на стартова базисна цена

Проекто договор

Декларации

Декларация за информираност

Конкурс август 2017 г.

Архив на конкурс 2017 г.